ფრუტისი დასალევი იოგურტის პროდუქტი

ფრუტისი დასალევი იოგურტის პროდუქტი ალუბალი/ატამი/გარგარი-მანგო/მარწყვი 0.1% 285გრ.

campina 1

''ნეჟნი'' იოგურტის პროდუქტი

''ნეჟნი'' იოგურტის პროდუქტი ალუბალი/ატამი/ბანანი-მარწყვი/მარწყვი 1.2% 100გრ.


campina 2

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ვაშლი-მსხალი/მარწყვი 8% 115გრ.

campina 3

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ტყის კენკრა/გარგარი-მანგო 8% 115გრ.

campina 4

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ბანანა-სპლიტ/პინაკოლადა 8% 115გრ.

campina 5

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ალუბალი/ატამი-მარაკუია 8% 115გრ.

campina 6

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ჟოლო/ანანასი-ნესვი 8% 115გრ.

campina 7

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ჟოლო/მარწყვი 2.5% 165გრ+15გრ.

campina 8

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი მარწყვი 0.1% 110გრ.

campina 9

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ანანასი-ნესვი/ტყის კენკრა 0.1% 110გრ.

campina 10

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი გარგარი-მანგო/ვაშლი-მსხალი 0.1% 110გრ.

campina 11

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ატამი-მარაკუია/ალუბალი 0.1% 110გრ

campina 12

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი მანგო-ნესვი/ბანანი-მარწყვი 5% 115გრ

campina 13

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ალუბალი/მოცვი 5% 115გრ

campina 14

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ლეღვი-ქლიავი/ჟოლო 5% 115გრ

campina 15

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ჟოლო-მოცვი/გარგარი-მანგო 5% 115გრ

campina 16

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ატამი-მარაკუია/ანანასი-ნესვი 5% 115გრ

campina 17

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ატამი/მარწყვი 5% 115გრ

campina 18

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ატამი-მარაკუია/ბანანი კარამელში/ბალი-ალუბალი/მარწყვი 5% 115გრ

campina 19

ფრუტისი იოგურტი

ფრუტისი იოგურტის პროდუქტი ატამი/ალუბალი/მარწყვი 5% 320გრ

campina 20